Smedjan

Smedjan uppfördes av Melker Ahlström år 1933 och ersatte en äldre smedja på samma ställe. Utrustningen bestod av äldre, remdrivna maskiner som borrar och svarvar. Det kom från det nedlagda järnverket i Karlsvik. På ledig tid monterade Melker A. upp hela verkstaden. Melker var smed på Oskarsvarv i Luleå till 1942, därefter arbetade han som smed i Antnäs. Han räknades som mycket hantverkskunnig. Tidigare fanns flera, mindre gårdssmedjor i byn.

Antnäs ”gamla” skola

Antnäs skola, under åren 1934- 1989 klasser 1-6/låg och mellanstadiet. Byns första skolbyggnad, runt 1880, låg i vinkeln av Norrbyvägen och Rotevägen i närheten av nuvarande Norrbyvägen  14. Den flyttades efter några årtionden och byggdes ut, ungefär till nuvarande Norrbyvägen 12 A. Den kallades oftast ”Gammelskolan”. En gård i södra byn, Bäckluch, tjänade också till skollokal under början av 1900 talet, barnrikedomen gjorde att man behövde fler lokaler. Den ”nya” skolan som används idag ligger på Knalltorpsv. 10.