Nya tider, medför nedläggning av flera jordbruk

 

Antnäs, 1940 – 2007

Efter 1940 började hemmansägarna söka sig arbete i Luleå samtidigt som man skötte jordbruket hemma i byn. Man fick därmed den dubbla tryggheten av en fast månadslön samt jordbrukets avkastning. Därmed bibehölls jordbruksproduktionen. Den yngre genetationen fann ingen framtid i jordbruket och de flesta jordbruk lades ner under 1950-talet.

I dag, 2007 finns ett jordbruk i drift – ett KR-jordbruk (koncentreret rationalisering). Det är Stefan Ohlsson som driver jordbruket, som gått i arv i flera generationer. Tills för några år sedan kom mjölkbilen dagligen till detta jordbruk, men i dag är även mjölkbondens tid förbi i Antnäs. Idag  20 14 kan fam. Ohlsson erbjuda färdiga lådor med ekologiskt kvalitetskött från  deras djur, uppväxta i en fribetande naturlig miljö.

Numera är Antnäs en stadsplanelagd by, där de flesta villaområden skjuter upp på gammal åkermark.

År 2007 byggs det som aldrig förr villor och även hyreshus på området väster ut mot Alvik.