Hemmansgårdarnas placering under århundraden

Antnäs, 1500 – 1700

Mönstret som gårdarna låg på kom att bestå flera hundra år dvs. på de två åsarna.

I början av 1600-talet bokfördes tolv hemman och omkring sekelskiftet 1700 var antalet femton.

År 1787 hade byn 16 gårdar, fortfarande med åkrarna mitt i byn.

Storgraven spelade fortfarande en stor roll för åkermarksplaceringen.

 

 

Åtta bönder presenterar sig:

 

Antnäs, 1539

Åtta bönder träder fram i dokumentation år 1539. De finns uppräknade, för att betala en särskild skatt, den så kallade ”bågskatten”.

Gårdarna grupperade sig säkerligen längs de två åsryggarna. Alldeles i anslutning låg de små oansenliga åkerlapparna, mitt i bykärnan, några åkrar låg kanske mot norr, ”nedi måora” och några mot söder.

Akern (åkern) mitt i byn klövs så småningom av ett stort dike ”ståorogråoa” (stordiket), just där Älvsbyvägen i dag dundrar fram mellan rader av nya villor och fjolårsgräs.