Sanatorium Hälsan

Gammalt kort på Hälsan.

Sanatorium Hälsan

Norrbottens första sanatorium, sjukhus för lungsjuka, invigt 1906. Huset var tidigare handlare Janssons lanthandel från 1870 talet. Det byggdes till med en del längs Norrbyvägen och blev sanatorium. Antnäs var svårt drabbat av lungtuberkulos, lungsot, under 1800-talets slut och 1900- talets början. Hälsan var ett framgångsrikt försöksprojekt för att bekämpa sjukdomen.

Antnäs Gästgiveri

På en bild från 1910. En av byns fåtaliga tvåvåningshus, försvann i en brand 1974.

Antnäs Möbler

Företaget grundades av Gösta Eriksson-Taube 1964. Det låg då i Antnäs gamla gästgiveri, som drevs av Göstas far. Gösta hade tidigare ett bageri och café i Gästgiveriet som brann 1974. Ursprungligen fanns gästgiveriet i gården Jåkup som låg alldeles intill E-4 korsningen och är idag riven. Gästgiveriet var skjutsstation med hästar till slutet av 1920 talet. Därefter kom droskrörelser med bil.

Bönhuset

Byggnaden är det andra bönhuset i Antnäs som tillhört Evangeliska Fosterlands Stiftelsen, EFS. Det gamla bönhuset var en tillbyggnad till gamla skolhuset (Norrbyvägen 12) och blev byns föreningslokal innan det rev. Idag återfinns EFS i Sörbyakyrkan. EFS var en gång den största folkrörelsen i byn och organiserade 1921 ungefär 60% av den vuxna befolkningen. Byggnaden uppfördes och invigdes 1954. Idag 2014  är den privatägd och fyller sin funktion som bostad.

Thurfjells/Dahlboms baksidan

Tornet innan dom rev det.

Thurfjells

Namnet efter ännu en lanthandlare som också hade ett garveri för ungefär hundra år sedan. Gården kallas oftare Dahlboms efter den senare ägaren. Handlare Thurfjell var inflyttad och efter hans död runt 1930 flyttade familjen från byn. Hans gård var en av de få i byn som var byggd i två våningar för hundra år sen.

J.A Grankvists diversehandel

Startades under en lågkonjunktur på 1880 talet. Fotot är från 1930 talet.

(text och bild från Antnäs Historia, Jan-Olov Nyström)

Grankvists diversehandel

Här fanns en av Antnäs många lanthandlare, J.A. Grankvist. Han hade telefonnummer 5 i byn, Sanatoriet Hälsan hade nr: 4 och mejeriet nr: 1. Själva huset är troligen från 1925, snett mittemot på Norrbyvägen låg ett likadant hus, Oskars, som idag är rivet. Affären levde kvar till tidigt 1940 tal.

Rundloge

Rundlogen till gården Färjars, Norrbyvägen 27. Rundlogen byggdes i åttakantig form eftersom man där inne körde en hästdragen tröskvagn av trä. Tröskvagnen hade koniska bultar, de var smalare i ena änden och på så sätt kunde man köra runt, runt och tröska säden som låg utbredd på golvet. Byggnaden uppfördes någon gång på 1860 talet åt Johan Jacob Nyström, gårdens ägare. Det fanns endast två runda trösklogar i Antnäs, idag är det här den enda bevarade.