17 februari 2017

      VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016  
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor och samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträff i Alvik samt Landsbygdsforum i Råneå.
Information från Museet samt uppsättande av skylt Skärets gamla Fäbod
Informationsmöte ang. Solanderleden.
Detta har hänt under året 2016:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Skylt på Skärets gamla fäbod 24 maj:
Tillsammans med personal från museet och några representanter från ABUF samlades vi en härlig dag i maj för att sätta upp skylten till den nyfunna Skärs gamla fäbodvall. Ytterligare en fin plats att besöka om du gillar att vara ute i naturen.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 29 maj:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer, några får och en liten kalv. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, tälja i täljsten, var några av de aktiviteter som bjöds på. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades, därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, bröderna Tomas och Joakim Stoltz korades/firades med blommor, diplom och bjöds även på en middag tillsammans med sina respektive vid senare tillfälle.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler den 21:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsonger.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna.

Höst/skördemarkand 3 september:
För första gången anordnades det gemensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen. Vädret var toppen och förväntansfullt undrades hur det skulle bli så här första gången. Knallar hade kommit med sina grönsaker, blommor, ägg, hembakat, potatis, m.m. fika-och hamburgare fanns också att köpa. Bra med besökare, trots att vi hade konkurrens med idrottsarr. i grannbyn. Vi planerar bättre till nästa gång.

Solanderleden:
Ett informationsmöte om Solanderleden, projekt Piteunika, har hållits, ett tjugotal hade hörsammat inbjudan. En led som går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats. Detta resulterade i att några personer vandrade tillsammans med projektledaren Britt-Louise Nyman och repr. från Skogsstyrelsen med början i Alvik/Långnäs till Antnäs by. Alternativ hur leden ska dras snitslades. I vårt fall finns ju redan Fäbodaleden, en del justeringar som spångning på vissa blöta ställen behöver göras och en avstickare till den nya Skärsfäboden prickas in, i övrigt kan man säga att det är klart för vår del.

Kulturarvsdagen 11 september:
ABUF blev tillfrågade om vi ville medverka och arrangera kulturarvsdagen tillsammans med museet. Ett arrangemang som ordnades samtidigt över hela landet och naturligtvis var vi med på tåget. Sara Hagström Yamamoto Norrb.Museeum, Jan Unga Luleå kommun, Beatrice Norberg Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre, Esbjörn Granberg ABUF informerade om hur samarbetet med oss börjat och dels vad resultatet blivit med Fäbodprojektet fram till idag. Sedan var det dags för förplägnad och avfärd till de andra vallarna för den som så önskade. Dagen blev lyckad trots att vädergudarna inte var med oss.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 27 november:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen, lokala matleverantörer bjöd på diverse provsmakningar. Dragning på medlemslotteriet samt lotteri fanns också. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present.
Föreningen har tillskrivit Luleå kommunen ang. vatten/avloppsfrågan i Sörbyarna och begärt en presentation om hur vi ska kunna få mer nybyggnation i byarna. Informationsmöte ordnades i början på året och var mycket välbesökt.
Skrivelser ang. trafikfrågor har gjorts till Länsstyrelsen och Trafikverket. Resultatet har blivit att vi fått igenom en hastighetssänkning längs Älvsbyvägen till 60 km. Från korsningen nere vid E4 till utfarten intill ICA Sörbyhallen.
Föreningen har nu fått totalt nio hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.
Fäbodstenarna vid affären har fått sig en ansiktslyftning med färgförbättring på motiven. Välkomstskyltarna, på infarterna till byn har rengjorts och fått mer färg dom också.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2017-01-09

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Årsmöte ABUF

11 januari 2017

Välkomna till Årsmöte med Antnäs Byautvecklingsförening,
en nod i ett framtida Luleå 2050
Söndag den 5 februari
kl. 18.00
i Sörbygården
Vi bjuder på kaffe, kaka

Sedvanliga förhandlingar.
KOM OCH GÖR DIN STÄMMA HÖRD!
För att få en utvecklande by, behöver vi Dina synpunkter.
/Styrelsen

Antnäs Byautvecklingsförenings styrelse 2016

8 februari 2016

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602
Styrelseledamöter:
Allan Larsson
Monika Björk
Lars Åkersund
Britt-Marie Brännström
Esbjörn Granberg
Lennart Zetterqvist
Suppleanter:
Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tomas Gustafsson och Karin Nilsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2015

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten ett medlemsmöte samt årsmötet.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor och samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträffar i Ale och Mörön.
Träff med Hägnans museipedagog Beatrice Norberg angående Sägenleden, inriktning på Sägendagen i augusti.
Detta har hänt under året 2015:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 1 juni:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin(två traktorer)transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 250 personer och några får. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen. Husmodersföreningen sålde mjukkakor, fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, tillverkning av överlevnadsarmband, tovning, var några av de aktiviteter som bjöds på. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster, hur man spinner ull visades också. Flaggan hissades, därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, Gunnar Hansson korades/firades med blommor, diplom och bjöds även på en middag tillsammans med sin fru vid senare tillfälle.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs. Byautvecklingsförening står som ansvarig planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler den 24:e maj samt rödfärgning av stugan. Ett nytt plåttak har lagts på vedförrådet och rödfärgats. På Mittivallen har stugan fått en upprustning och en tjilvinda har uppmonterats, en lada har också gjorts i ordning, markarbete som röjning har också skett.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna.
Uppe vid grusgropen har lagts ett nytt plåttak på vindskyddet och vedförrådet, ved har kapats samt uppröjning runt grillplatsen har gjorts.

Fäbodvandring:
Klockan 10 på morgonen hade några intresserade samlats vid kyrkan för att sen vandra leden. Förtäring bjöds på Skärets Fäbod och Orrtjärnvallen. Vid Kvarnvallen fanns det redan folk och väntade in vandrarna. Kokkaffe och grillade hamburgare fanns att förtära.

Medlemsmöte 8 november:
Den 8 november bjöd vi in till medlemsträff och ett tjugotal medlemmar hörsammade detta. Information om vår verksamhet och vad vi åstadkommit under året gavs. Carina Bennerhag och Frida Palmbo från Norrbottens Museum berättade om en arkeologisk provundersökning som utförts på en nyupptäckt fäbodlämning, där många intressanta fynd gjorts. I Antnäs byakista hittades många värdefulla dokument från början av 1700-talet. Byakistan ska nu överlämnas till museet för arkivering.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 29 november:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen, lokala matleverantörer bjöd på diverse provsmakningar. Hantverkare av olika slag fanns också på plats. Dragning på medlemslotteriet samt lotteri fanns också. Föreningen bjöd även på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present.
Hjärt-lungräddning har genomförts för ett tjugotal personer.
Föreningen har tillskrivit Luleå kommunen ang. vatten/avloppsfrågan i Sörbyarna och begärt en presentation om hur vi ska kunna få mer nybyggnation i byarna.
Intervjuer har gjorts av museet, Sofi Nyblom tillsammans med Esbjörn Granberg och undertecknad. Dokumentationen gäller föreningens verksamheter idag och vad vi tänkt oss i framtiden.
Skrivelser ang. trafikfrågor har gjorts till Länsstyrelsen och Trafikverket.
Tillsammans med Luleå tekniska universitet-trafikforskning har vi medverkat i en studie av ökad trafiksäkerhet.
Föreningen har nu fått totalt nio hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner, under det gångna året.

Antnäs 2016-01-11

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

ABUF:s Styrelse 2015

9 februari 2015

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström  (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602

Styrelseledamöter:

Allan Larsson
Monika Björk
Lars Åkersund
Britt-Marie Brännström
Esbjörn Granberg
Lennart Zetterqvist

Suppleanter:

Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tomas Gustafsson och Karin Nilsson

 

Verksamhetsberättelsen 2014

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten ett medlemsmöte samt årsmötet.

Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med utökning till 8 sidor och i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträffar i Måttsund.

Träff med Hägnans museipedagog Beatrice Norberg angående Sägenleden.
Vår nya hemsida www.antnas.se har nu kommit igång. Ersätter den som låg under ”Luleå kommun, byar”, som släckts ner.

Detta har hänt under året 2014:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Vårstädning i Antnäs 22 maj:
ABUF städade vår by tillsammans med några tappra bybor.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 1 juni:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes, ett minnesträd planterades till minne av vår ordförande Inga-Lill Granberg som inte finns med oss längre. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin(två traktorer)transporterade gäster till Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av ett par hundra individer och några får. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning. Lekar, lotteri, ponnyridning, fyrhjulssafari, naturstig, torrtovning av Antnästroll, var några av de aktiviteter som bjöds på. Husmodersföreningen sålde mjukkakor och fikabröd. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades, därefter höll Inga-Britt Johansson årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, Carl-Erik Carbin korades/firades med blommor, diplom och vid senare tillfälle även en middag. Fäbodaloppet som ABK arrangerar denna dag genomfördes även i år och deltagarna var många fler än förra året.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs. Byautvecklingsförening står som ansvarig planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen den 29 maj.
Den 26 juni hade PRO sin våravslutning/träff på Kvarnvallen.
Orienteringstavla är uppsatt på Kvarnvallen.
Bybor har hjälpt till med att röja och klippa vallarna.
Ett tiotal vandringsledskyltar har utplacerats för att visa ledens sträckning.
Naturkonst som föreningen köpt av Matti Mannonen har utplacerats längs led och på vallar.
Nya fräscha spångar har lagts ut.

Invigning av nya/tillkomna Fäbodaleden 16 augusti:
Klockan 10 på morgonen hade några intresserade samlats vid kyrkan för att sen vandra leden. Förtäring bjöds på Skärets Fäbod och Orrtjärnvallen. Vid Kvarnvallen fanns det redan folk och väntade in vandrarna. Kokkaffe och grillade hamburgare fanns där att förtära. Dagen till ära hade Margareta Lindbäck från Luleå Kommun kommit för att inviga den nya leden.

Medlemsmöte 5 oktober:
Den 5 oktober bjöd vi in till medlemsträff och ett tjugotal medlemmar kom. Information om vår verksamhet gavs. Hans Larsson från Fritidsförvaltningen i Luleå berättade om fritidsverksamheten i Sörbygården och framtida planer för att utveckla den. Carina Bennerhag och Frida Palmbo från Norrbottens Museum berättade om utgrävningarna som är gjorda uppe på Öberget. Ett framtida samarbete initierades när en bybo berättade att en ny/gammal fäbod har hittats.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 30 november:
Marschaller tändes vid fäbodastenarna och granen vid affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen (Jocke & Tomas) bjöd på småplock utanför affären.
Vi hade dragning på medlemslotteriet.
I år bjöd föreningen även på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt.
Föreningen har tillskrivit Trafikverket ang. breddning av avfart till Skäret, samt nedsättning av hastighet på väg 94.
Medborgarförslag till Luleå kommun har insänts, se bil.
Föreningen har fått sex hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sophållare likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner, under det gångna året.

Antnäs 2014-01-12

Vivi-Ann Strandberg
Tf. ordf.