3 maj 2024

Styrelsen ABUF 2024

Styrelsen för Antnäs Byautvecklings Förening 2024

 

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg

Vice Ordförande: Kjell Olsson

Kassör: Kristina Strandberg

Sekreterare & ansvarig för Antnäsbladet: Carina Lundström

 

Övriga Ledamöter:

Monica Björk

Karin Nilsson

Per Johansson

Marcus Halse

Susanna Sondermann

 

Suppleanter:

Sabina Vikman

Lennart Lundmark

Anna-Karin Olsson

 

Valberedning: Vakant

Revisor: Gunbritt Sandström

Revisorssuppleant: Inga-Lena Berglund

 

Antnäs Byautvecklingsförening 2024-01-08

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2023

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft tio (10) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.

Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut tre gånger under året, varje utgåva i färg.

Ordförande, v.ordf. har deltagit på nätverksträff, landsbygdsforum samt närlingslivslunch vid två tillfällen.

Det har hänt mycket under året. Medborgardialog har genomförts för Sörbyarna, Museet har informerat om fornlämningar som hittats. LTU har presenterat projekt RörLa, rörliga landsbygder, vilket innebär samåkning. Biblioteket/Bokbussen kommer till Antnäs vid 2 tillfällen under våren bl.a. för att lära oss hantera det digitala biblioteket.

 

Detta har hänt under året 2023

Lekparken:
Ny utegrill har tillkommit vid lekparken, gamla hockeyplan.

Valborgsmässofirande:
Trevligt arrangemang av Antnässkolan.
Föreningen bekostar uppskottning av platsen där majbrasan är.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen

Tillsammans med Sörbyakyrkan

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni
 Antnäsdagen/hemvändardagen som är ett uppskattat inslag genomfördes traditionsenligt den 6 juni i strålande sol vid Kvarnvallen. Som vanligt bjöds det på traktortaxi till Kvarnvallen för att sedan erbjudas gratis aktiviteter som t.ex. hästridning, åka fyrhjuling, snickra, grilla korv och naturligtvis köpa fika och lotter.  Efter dagens slut av programmet gick traktortaxin åter till Antnäs by. Vi kunde åter summera en bra dag.

Verksamheter på fäbodarna:

Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 22:a maj. Restaurering av spångar som tyvärr blivit sönderkörda. Vedförråd fylldes upp inför kommande säsong. Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Vallarna och lederna har besökts flitigt av såväl ortsbor, utsocknes samt många andra nationaliteter. Flera har upptäckt våra fina leder och grillplatser samt lugnet som skapas i naturen.

 

Solanderdagen:

Dagen firades söndag den 27 augusti på Kvarnvallen där kaffe och våfflor fanns att köpa. En uppskattad aktivitet. Några tappra motionärer vandrade leden från ICA, tankade med förtäring och vandrade vidare tillbaka till byn.

Tomte på Kvarnvallen:
I år hade inte tomten hittat till Kvarnvallen, men vem vet kanske till nästa år att han kommer igen.

 

Höst/skördemarkand:
Inställt

Sörbygården:

 Söndag den 1 okt. var det stor bullfest igen. Vi hade åter dukat upp ett gigantiskt kaffebord med drygt 25 sorters bröd som gästerna lät sig väl smaka av. Besökarna som var många, uppskattningsvis 130 personer trivdes och minglade runt i lokalen.  Givetvis gick popcornmaskin varm, det poppades vill jag lova. Fiskdamm för alla barn var också populärt.

                                                                                           

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 1:a advent:

Marschaller vid Fäbodastenarna och granen intill affären tändes traditionsenligt klockan 15.00. Vi fick även höra julsånger av Alviks blandade kör, samt bli bjudna på varm glögg med pepparkakor som vår förening tillhandahöll. Dragning på medlemslotteriet hade gjorts och gladde vinnarna. Därefter gick  fackeltåget från affären till Sörbyakyrkan och eftermiddagen avslutades med adventsgudstjänst samt glögg o pepparkakor som byaföreningen bjöd på.

Som tradition tänds även marschaller vid Fäbodastenarna på jul- och nyårsafton.

 

Övrigt:

En återkommande tradition är att alla som jobbat ideellt under året samt våra sponsorer blir bjudna på grötfest i början av dec. I år deltog 31 personer.

 

Föreningen har i år sponsrat med bensinersättning till en person som klipper gräsmatta där fotbollsmål blivit utplacerade för aktivitet till barnen.

 

För att hälsa byns nya innevånare brukar vi göra ett hembesök med en liten present.

 

Föreningen har nu totalt 9 stycken hundlatriner. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/ föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

 

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

 

Antnäs 2024-01-08

 

 

Vivi-Ann Strandberg

Ordf.

Styrelsen ABUF 2023

14 februari 2023

 

Styrelsen för Antnäs Byautvecklings Förening 2023

 

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg

Vice Ordförande: Kjell Olsson

Kassör: Kristina Strandberg

Sekreterare & ansvarig för Antnäsbladet: Carina Lundström

 

Övriga Ledamöter:

Monica Björk

Karin Nilsson

Per Johansson

Marcus Halse

Susanna Sondermann

 

Suppleanter:

Stefan Olsson

Sabina Vikman

Lennart Lundmark

Anna-Karin Olsson

 

Valberedning: Vakant

Revisor: Gunbritt Sandström

Revisorssuppleant: Inga-Lena Berglund

 

Verksamhetsberättelse för år 2022

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft åtta (8) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Som alla vet är pandemin delvis kvar och därför har verksamheten påverkats även i år.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut tre gånger under året, varje utgåva i färg, samt flygblad inför Solanderdagen och invigningen av Sörbygården.
Ordförande, v.ordf. samt sekr. har deltagit på nätverksträff, landsbygdsforum  i Måttsund och Ersnäs under hösten.

Detta har hänt under året 2022
Valborgsmässofirande:
Trevligt arrangemang av Antnässkolan

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen
Tillsammans med Sörbyakyrkan

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni
I år kunde vi genomföra Antnäsdagen som är ett uppskattat inslag för många. Lite av hemvändardag skulle man kunna kalla det också, men även för andra besökare. Traditionsenligt bjöds det på traktortaxi till Kvarnvallen för att sedan erbjudas hästridning, åka fyrhjuling, snickra, grilla korv och naturligtvis köpa fika och lotter. Lyssna på nationaldagstal och skönsång av Anna Sellén. Efter dagens slut på programmet gick traktortaxin åter till Antnäs by. Vi kunde åter summera en bra dag.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 26:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Vallarna och lederna har besökts flitigt av såväl ortsbor som utomstående. Många har upptäckt våra fina leder och grillplatser samt lugnet som skapas i naturen.

Solanderdagen:
Dagen firades söndag den 28 augusti på Kvarnvallen där kaffe och våfflor fanns att köpa. En uppskattad aktivitet. Några tappra motionärer vandrade leden från ICA, tankade med förtäring och vandrade vidare tillbaka till byn.

Tomte på Kvarnvallen:
I år hade vi besök av tomten som bjöd alla besökare på varm saft o pepparkakor. Tomten tog också emot barnens önskelistor som dom hade med sig.

Höst/skördemarkand:
Inställt

Sörbygården:
Så kom då äntligen dagen vi väntat på, invigning av Sörbygården efter upprustning. Söndag den 2 okt. var det stor bullfest. Vi hade dukat upp ett gigantiskt kaffebord med hela 29 sorters bröd som lät sig väl smak för besökarna som var många, uppskattningsvis 150 personer. En popcornmaskin har köpts in, det poppades vill jag lova. Dagen till ära fanns det också en trollkarl som skapade figurer av ballonger till alla barnen, vilket också var en succé.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 1:a advent:
Marschaller vid Fäbodastenarna och granen intill affären tändes traditionsenligt klockan 15.00. Vi fick även höra julsånger av Alviks blandade kör, samt bli bjudna på varm glögg med pepparkakor som vår förening bjöd på. Dragning på medlemslotteriet hade gjorts och gladde vinnarna. Därefter gick man i fackeltåg från affären till Sörbyakyrkan och eftermiddagen avslutades med adventsgudstjänst samt glögg o pepparkakor som byaföreningen bjöd på.
Som tradition tänds även marschaller vid Fäbodastenarna på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
En återkommande tradition är att alla som jobbat ideellt under året samt våra sponsorer blir bjudna på grötfest i början av dec. I år deltog 31 personer.

Föreningen har i år sponsrat med bensinersättning till en person som klipper gräsmatta där fotbollsmål blivit utplacerade för aktivitet till barnen.

För att hälsa byns nya innevånare brukar vi göra ett hembesök med en liten present.

Föreningen har nu totalt 9 stycken hundlatriner. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/ föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2023-01-09

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Verksamhetsberättelse 2021

7 april 2022

Antnäs Byautvecklingsförening 2022-01-10

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2021
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft fem (5) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Som alla vet är pandemin fortfarande kvar och därför har verksamheten påverkats även i år.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut två gånger under året, varje utgåva i färg, samt flygblad om Solanderdagen.
Ordförande har deltagit på nätverksträff i Ersnäs under hösten.

Detta har hänt under året 2021
Valborgsmässofirande:
Inställt

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen
Inställt

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni
Inställt

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 17:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Spångning/komplettering av vandringsleden har gjorts. På Kvarnvallen har en ny timrad grillplats monterats. Nya bord med fasta bänkar har införskaffats. Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Vallarna och lederna har besökts flitigt av såväl ortsbor som utomstående. Många har upptäckt våra fina leder och grillplatser samt lugnet som skapas i naturen.

Solanderdagen:
Dagen firades söndag den 29 augusti med guidad vandring från Sörbyakyrkan fram till Kvarnvallen där kaffe och våfflor fanns att köpa. En uppskattad aktivitet i dessa pandemitider.

Höst/skördemarkand
Inställt

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 1:a advent
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes traditionsenligt klockan 15.00. I år kunde vi även få höra julsånger av Alviks blandade kör, samt bli bjudna på varm glögg med pepparkakor som vår förening bjöd på. Dragning på medlemslotteriet hade gjorts och gladde vinnarna. Därefter gick man i fackeltåg från affären till Sörbyakyrkan och eftermiddagen avslutades med adventsgudstjänst.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna på jul- och nyårsafton.

Sörbygården

Nu väntar vi bara på att vi ska få möjlighet till att inviga vår fina gård och att många vill hyra den av
oss. Den förbättras allt efter med olika saker

Övrigt:
En vårdag i mars kunde de som var ute på sin promenad komma förbi Sörbygården och bli bjudna på kaffe och kaka, utomhus och på avstånd givetvis. Alla förärades med en lott där vinsten var en smörgåstårta.

En återkommande tradition är att alla som jobbat ideellt under året samt våra sponsorer blir bjudna på grötfest i början av dec. I år deltog 35 personer.

Vid en trevlig middag tillsammans med styrelsen presenterades vinnare av utmärkelsen ”Vi vill uppmärksamma” vilken gick till Antnäs Lantgård som drivs av Jonas o Stefan Olsson, för en betydelsefull verksamhet i samhället.
Föreningen har i år sponsrat med bensinersättning till en person som klipper gräsmatta där fotbollsmål blivit utplacerade för aktivitet till barnen. Ersättning har också betalats ut för transport av dessa mål.

För att hälsa byns nya innevånare brukar vi göra ett hembesök med en liten present, men det är pausat till längre fram då smittrisken har minskat.

Föreningen har nu totalt 9 stycken hundlatriner. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/ föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2022-01-10

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Verksamhetsberättelse 2020

21 maj 2021

Antnäs Byautvecklingsförening 2021-01-11

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2020

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft sex (6) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Möte med alla Sörbyar, kommunalrådet Lenita Ericsson samt Anja Johansson.
Uppföljningsmöte med Anja Johansson ang. pensionärsvillorna.

Som ju alla känner till är ingenting som det brukar vara. Samtliga traditioner som vi bedrivit under många år, Antnäsdagen, Solanderdagen och första adventfirande har blivit inställda pga pandemin. Nu kan det bara bli bättre är vår förhoppning, då kommer vi tillbaka med full kraft och energi och börja njuta av allt som bjuds.

Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut tre gånger under året, varje utgåva i färg.

Ordförande har deltagit på nätverksträff i Måttsund.

 

Detta har hänt under året 2020

Valborgsmässofirande:
Inställt

 

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen

Inställt

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni

Inställt

Verksamheter på fäbodarna

Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 17:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Spångning/komplettering har gjorts. Restaurering av kilvinda på Mittivallen. Ny stock till kvarhjulet på Kvarnvallen och uppfräschning runt i kring det. Markarbete med att plocka upp stenar har också gjorts för att underlätta med gräsklippningen. Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Vallarna och lederna har blommat ut ännu mer då pandemin kom, många har upptäckt våra fina leder och grillplatser.

 

Höst/skördemarkand
Inställt
                                                                                           

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 1:a advent

Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00 dock utan några julsånger av Alviks blandade kör eller övriga arrangemang. Dragning på medlemslotteriet hade gjorts och gladde vinnarna.

Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna på jul- och nyårsafton.

Sörbygården
Nu väntar vi bara på att pandemin ska upphöra och vi kan inviga vår fina gård och att Ni vill hyra den av oss. Den förbättras allt efter med olika saker.

 

Övrigt:

 

För att hälsa byns nya innevånare brukar vi göra ett hembesök med en liten present, men det ligger också nere än så länge.

Föreningen har nu totalt 9 stycken hundlatriner. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

 

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

 

Antnäs 2021-01-11

 

 

Vivi-Ann Strandberg

Ordf.

Styrelsen ABUF 2021

Styrelsen för Antnäs Byautvecklings Förening 2021

 

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg

Vice Ordförande: Kjell Olsson

Kassör: Kristina Strandberg

Sekreterare & ansvarig för Antnäsbladet: Carina Lundström

 

Ledamöter:

Monica Björk

Karin Nilsson

Kjell Olsson

Elisabeth Olsson

Marcus Halse

Tomas Gustafsson

 

Suppleanter:

Stefan Stark

Stefan Olsson

Susanna Sondermann

Lennart Lundmark

 

Valberedning: Vakant

Revisor: Gunbritt Sandström

Revisorssuppleant: Inga-Lena Berglund

 

Verksamhetsberättelse 2019

10 februari 2020

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2019

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft tio (10) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.

Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor vid varje utgåva, samtliga i färg.

Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit på nätverksträff i Avan. Landsbygdsforum i Rutvik. Fem möten har hållits med Hela Sverige Ska Leva och en projektprodukt som ska presenteras för kommunen har tagits fram. Bygdeutvecklingsplan för Antnäsbygden.
Informationsträff i Alvik ang. Solanderleden.
Dialogträff mellan kommunen och det civila samhället.

 

Detta har hänt under året 2019:

Valborgsmässofirande:

Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF. En trevlig kväll med mycket folk och många kära återseenden.

 

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 26 maj:

Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening har även i år planerat för och genomfört gudstjänst på Kvarnvallen med tillhörande kyrkkaffe efteråt.

 

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:

Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen och ICA Sörbyhallen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, snickra och tälja var några av de aktiviteter som erbjöds. Dagens stora dragplåster var besöket av ingen mindre än kamelen Herman till alla barns förtjusning. Flaggan hissades och därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal.

ABUF:s styrelse har även i år beslutat, att i stället för ”årets Antnäsbo” uppmärksamma någon som gjort en bra insats. Utmärkelsen gick i år till flera personer, nämligen spårjouren för ABK som gör ett fantastiskt arbete med att hålla skidspåren fina så att motionärer och tävlande får bra förutsättningar och kan göra goda resultat.

Ett antal medlemmar blev förärade med vinster i medlemslotteriet, bl. a. en ortens lax.

Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

 

Verksamheter på fäbodarna:

Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 19:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Spångning/komplettering har gjorts mellan Kvarnvallen och fram till slaggvägen. Nu återstår bara underhåll och ev. kompletteringar av leden. Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna.

 

Höst/skördemarkand  7 september:
G
emensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen blev tyvärr inställd i år pga för få utställare. Vi siktar in oss på nytt försök till hösten 2020.

Solanderleden:
Solanderdagen firades den 25 aug. med en guidad vandring från Sörbyakyrkan och fram till Kvarnvallen där man kunde avnjuta kaffe o våfflor tillagade över öppen eld. Totalt vandrade 15 personer, en del valde även att fortsätta gå sträckan från Kvarnvallen till Antnäs by. Hela leden går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats i norr, Fäbodaleden ingår som en delsträcka. Flera besökare kom dit med cykel eller bil. Uppskattningsvis c:a 60 personer passerade eller besökte Kvarnvallen.  En väldigt uppskattad dag kunde vi, som ordnat med allt, konstatera med facit i hand.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 1 december:

Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor i sedvanlig ordning, ICA Sörbyhallen ställde upp med att vi fick ha tillgång att värma vår glögg och sälja lotter med superfina vinster inomhus, vilket var skönt. Dragning av medlemslotteriet, charklåda, julskinka och presentkort gladde vinnarna. Alviks blandade kör sjöng traditionsenligt in advent med härliga julsånger. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.

Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Sörbygården:
Sörbygården är nu friskförklarad, en hel del åtgärder är gjorda och lokalen har fått ett ansiktslyft genom målning. Mer uppfräschning kommer, beroende på vad ekonomin tillåter och hur mycket uthyrning som blir aktuell.
Föreningen har tecknat ett hyresavtal med Luleå kommun, fritidsförvaltningen på prov i ett år.

Övrigt:
En trevlig och återkommande tradition är att samtliga ”frivilligjobbare” och sponsorer blir inbjudna till grötfest i början av dec. Antalet varierar mellan 35- 45 personer.

 

För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present. Om vi missat någon, hör gärna av dig till mig så kan vi komma med present och informera vad byautvecklingsföreningen står för.

Föreningen har nu fått totalt 9 stycken hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

 

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

 

Antnäs 2020-01-13

 

 

Vivi-Ann Strandberg

Ordf.

Årsmöte 2020 den 2 februari i Sörbygården

6 januari 2020

Verksamhetsberättelse 2018 ABUF

18 februari 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft tio (10) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor vid varje utgåva, samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit på nätverksträff i Ersnäs med Hela Sverige Ska Leva.
Detta har hänt under året 2018:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 27 maj:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening har även i år planerat för och genomfört gudstjänst på Kvarnvallen med tillhörande kyrkkaffe efteråt.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen och ICA Sörbyhallen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, snickra och tälja var några av de aktiviteter som erbjöds. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades och som ett trevligt inslag kom även en helikopter från F21 flygandes över vallen med vår fina svenska flagga. Därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal.
ABUF:s styrelse beslutade detta år, att i stället för ”årets antnäsbo” uppmärksamma en person som gjort en bra insats. Utmärkelsen gick till en ungdom som blivit utsedd till en bra förebild inom ungdomsidrotten, Pontus Carbin. Han har utvecklats på ett föredömligt sätt, visat stor respekt genom att vara lyhörd för sin omgivning.
Ett antal medlemmar blev förärade med vinster i medlemslotteriet, bl. a. en ortens lax.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 20:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Bygget av två stycken broar över Kvarnbäcken har färdigställts. Spångning/komplettering har gjorts mellan Kvarnvallen och Orrtjärnvallen på de blötaste ställena. Ytterligare material har köpts in och kommer att läggas ut på försommaren 2019 från Kvarnvallen och fram mot det vi kallar Slaggvägen.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Även i år (i december) hade tomten sina renar med släde och gjorde besök på Kvarnvallen. Där hade han gjort upp eld i en av stugorna. Barn och vuxna blev bjudna på saft o pepparkakor och så fick man även berätta för tomten vad man önskade sig i julklapp. Ute vid grillplatsen brann brasan där man kunde värma sig innan det var dags att åka hemåt igen i det fina vinterlandskapet.

Höst/skördemarkand 8 september:
Gemensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen. Vädret var toppen och knallar hade kommit med sina grönsaker, blommor, ägg, hembakat, potatis, snickerier m.m. Fika-och hamburgare fanns också att köpa. Bra med besökare, syns att det är uppskattat och har blivit en tradition.

Solanderleden:
En led som går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats i norr, där Fäbodaleden numer ingår som en delsträcka. Officiell invigning med olika aktiviteter ägde rum under dagen den 26 aug. Vid Kallax flygplats talade vårt kommunalråd Nicklas Nordström och Solanderledens projektansvariga Britt-Louise Nyman. Symboliskt klippte vi också ett band på Kvarnvallen där leden passerar och invigde Solanderleden samtidigt som på de övriga platserna. Här i Antnäs, ordnade vi också med guidad vandring mellan de olika vallarna. C:a 20 personer nappade på det, för att sedan avsluta med våfflor och kaffe på Kvarnvallen vilket många andra också gjorde. Man hade tagit sig dit med cykel eller bil. Uppskattningsvis c:a 150 personer passerade eller besökte Kvarnvallen innan det var dags att vandra hemåt mot byn igen. En väldigt uppskattad dag kunde vi, som ordnat med allt, konstatera med facit i hand.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 3 december:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor i sedvanlig ordning, ICA Sörbyhallen ställde upp med att vi fick ha tillgång att värma vår glögg och sälja lotter med superfina vinster inomhus, vilket var skönt då vädret inte var det bästa. Dragning av medlemslotteriet, charklåda, julskinka och presentkort gladde vinnarna. Alviks blandade kör sjöng traditionsenligt in advent med härliga julsånger. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
Skrivelser har gjorts till Trafikverket om att göra en åtgärdsvalsstudie för att bedöma brister och behov i trafiksituationen i Antnäs. Som exempel kan nämnas bl.a. begränsade siktsträckor, bristande belysning, olämpligt utformade korsningar, stora återkommande problem med vägbeläggningen m.m. Tyvärr har det inte gett något resultat i frågan, men vi jobbar vidare på det.
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present. Om vi missat någon, hör gärna av dig till mig så kan vi komma med present och informera vad byautvecklingsföreningen står för.
Luleå kommun har ännu inte kunnat teckna något nytt avtal angående Sörbygården med vår förening. Det som konstaterats är att huset ej är angripet av mögel. En del förbättringar har gjorts och kommunen kommer att gå vidare för att försöka lösa problemet med lukten som de flesta känner av när man kommer in genom ytterdörren. Den unkna lukten har minskat men är inte helt borta.

Föreningen har nu fått totalt 9 stycken hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2019-01-07

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.