Antnäs Husmodersförening är en ideell, opolitisk förening som bildades 1934

Verksamhet

Tillsammans med byns övriga föreningar anordnas varje år Antnäsdagen samt julmarknad. Även andra evenemang arrangeras av Husmodersföreningen.  I övrigt idkar vi medlemsvård med föreläsningar, fester resor mm Vi skänker även pengar till olika insamlingar och fonder.

Husmodersföreningen i Antnäs bildades av aktiva kvinnor i byn och hade först sina möten i sina hem. Senare blev församlingshemmet som låg vid Hälsan en bra mötesplats. När Sörbygården byggdes har mötena varit där och är fortfarande andra onsdagen i varje månad.  Föreningen är ideell – både religiöst och politiskt obunden.  Det finns 23 Föreningar i länsförbundet som ligger under husmoders riksförbund. Föreningarna samverkar, påverkar och skriver motioner som har med samhället att göra.

Gå gärna in på Husmodersföreningens hemsida:  www.norrbottenshusmodersforeningar.se   och under fliken lokala föreningar finns Antnäs med.

Bagarstugan

Vår egen bagarstuga används flitigt och kan utnyttjas av alla. Vi har rinnande varmt och kallt vatten samt toalett. Ring och boka hos Inger Blom, Tfn: 073-0373681

Mjukkakerbak i Antnäs

För uthyrning av bagarstugan kontakta: Inger Blom, Tfn: 073-0373681
Vid frågor och funderingar kontakta:   Marie Sundqvist Tfn: 073-0373681
                                                                   Karin Enström    Tfn: 070-3616374