Föreningens syfte är att öka det lokala inflytandet och engagemang samt samverkan för en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling med avseende på förbättrande villkor till försörjning, befolkningstillväxt och boende i Antnäs med omnejd.

 

Så här funkar det:

Vi i styrelsen framför de förslag som kommer upp på våra möten till kommunen och följer sedan upp utvecklingen på det hela och trycker även på om möjlighet finns. Avsikten är att föreningen, för att möta omvärldens krav på EN lokal motpart, i nära samarbete med alla parter i byn ska fungera som kontaktyta mot omvärlden i frågor av gemensam karaktär.

Kontaktperson: Vivi-Ann Strandberg, Ordförande,  mail: [email protected]