Bagarstugan i Antnäs

Nytt telefon nummer när man ska boka: Majvi Johansson, tfn: 070-2066018

Norra Kust Garaget

Norra Kust Garaget
Verksamhet: Webbshop handel med bildelar (sedan 2007).

OPEL veterandelar, men kan även ordna delar till andra märken/modeller.

Kontaktperson: Lars Lindberg
Mobiltel: 073 803 11 75
Webbshop: www.norrakust.se
Adress: Knalltorpsvägen 12
97593 Luleå

Tapetserarbacken

Omstoppning, omklädsel, renovering av möbler, även renovering av möbler.

Möbeltapetsering

Kontaktperson: Lovisa Back

Telefon             0722-103025

E-post                [email protected]

Webb                 http://www.tapetserarbacken.com

Adress               Klintegårdsvägen 17

97592 Luleå

Em home Antnäs (Antnäs Möbler)

Välsorterad möbelaffär

Em home Antnäs (Antnäs Möbler)

Sörbyvägen 8

975 92 Luleå

Telefon: 0920-301 30

[email protected]

Webb: https://www.emhome.se/butiker/antnas

 

ICA Sörbyhallen

Dagligvaruaffär

ICA Nära Sörbyhallen

Knalltorpsvägen 1

975 93 LULEÅ

Telefon: 0920-30003

[email protected]

Webb:  https://www.ica.se/sorbyhallen

Öppet 8:00 – 21:00 alla dagar

Sörbyakyrkan

Sörbyakyrkan är speciell eftersom den är en samarbetskyrka där Svenska kyrkan och en missionsförening inom EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) tillsammans driver verksamheten. Samarbetet mellan EFS och Nederluleå församling i ”Sörbyarna” har pågått sedan 1979 även om inte Sörbyakyrkan funnits längre än januari 1995.

 

Se mer under Sörbyakyrkan. Nederluleå församling – Sörbyakyrkan

Telefon:             0920-277070

Webb:                 https://www.svenskakyrkan.se/nederlulea/sorbyakyrkan

Adress:               Knalltorpsvägen 2, 97593 Luleå

Antnäs Jaktklubb

 

Antnäs Jaktklubb har till ändamål att samla, i huvudsak inom Antnäs boende, jakt och viltvårdsintresserade till en organisation i syfte att bedriva ordnad jakt och viltvård på av klubben arrenderade marker. Jaktklubben skall verka för jaktlagarnas efterlevnad och i allmänhet befrämja god jakthushållning och jaktkunskap bland medlemmarna.

Medlemskap (utdrag ur stadgarna)

Ansökan om medlemskap skall skriftligen ställas till styrelsen. Styrelsen beslutar om medlemskap. Medlemskapet skall omedelbart åtföljas av inträdesavgift och årsavgift (jakträttsbevis). Avgifternas storlek fastställs av årsmötet. Medlemskap i Antnäs Jaktklubb kan erhållas av: – varje inom Antnäs mantalsskriven person. Sådan medlem äger rätt att vid flyttning från byn behålla medlemskapet. – varje lagfaren ägare av fastighet tillhörande Antnäs by (Gäller ej småhustomt). Sådan medlem äger rätt att vid avyttring av fastighet och flyttning från byn behålla medlemskapet. – den person som kan uppvisa ett jakträttsbevis om minst ett (1) år på någon fastighet tillhörande Antnäs by. (Gäller ej småhustomt).

 

Aktiva Kvinnor Antnäs

Aktiva Kvinnor i Antnäs (Husmodersföreningen) är en ideell, opolitisk förening som bildades 1934

Verksamhet

Tillsammans med byns övriga föreningar anordnas varje år Antnäsdagen. Även andra evenemang arrangeras av Aktiva kvinnor.  I övrigt idkar vi medlemsvård med föreläsningar, fester resor mm Vi skänker även pengar till olika insamlingar och fonder.

Aktiva kvinnor (Husmodersföreningen) i Antnäs bildades av aktiva kvinnor i byn och hade först sina möten i sina hem. Senare blev församlingshemmet som låg vid Hälsan en bra mötesplats. När Sörbygården byggdes har mötena varit där och är fortfarande andra onsdagen i varje månad.  Föreningen är ideell – både religiöst och politiskt obunden.  Det finns 23 Föreningar i länsförbundet som ligger under husmoders riksförbund. Föreningarna samverkar, påverkar och skriver motioner som har med samhället att göra.

Gå gärna in på föreningens hemsida:  www.norrbottenshusmodersforeningar.se   och under fliken lokala föreningar finns Antnäs med.

Bagarstugan

Vår egen bagarstuga används flitigt och kan utnyttjas av alla. Vi har rinnande varmt och kallt vatten samt toalett. Bagarstugan är öppen året om.

Ring och boka hos Majvi Johansson, Tfn: 070-2066018

Mjukkakerbak i Antnäs

För uthyrning av bagarstugan kontakta: Majvi Johansson, 070-2066018
Vid frågor och funderingar kontakta:   Marie Sundqvist Tfn: 073-0373681
                                                                   

 

 

Antnäs Byautvecklingsförening

Föreningens syfte är att öka det lokala inflytandet och engagemang samt samverkan för en ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling med avseende på förbättrande villkor till försörjning, befolkningstillväxt och boende i Antnäs med omnejd.

 

Så här funkar det:

Vi i styrelsen framför de förslag som kommer upp på våra möten till kommunen och följer sedan upp utvecklingen på det hela och trycker även på om möjlighet finns. Avsikten är att föreningen, för att möta omvärldens krav på EN lokal motpart, i nära samarbete med alla parter i byn ska fungera som kontaktyta mot omvärlden i frågor av gemensam karaktär.

Kontaktperson: Vivi-Ann Strandberg, Ordförande,  mail: [email protected]

 

 

Antnäs Byamän

 

 

Samfällighetsföreningar fanns i alla byar. Eftersom det fanns samägd mark och t ex fiske krävdes det att man fattade gemensamma beslut om skötsel och användning.

 

Antnäs byamäns samfällighetsförening

I Antnäs finns det samägda marker ( c:a 300 ha ). Det är marker som man har gemensamma intressen i, t ex fäbodar, lertäkter, rötställen för linrötning, vägar osv. Ägarförhållandet i föreningen styrs av hur många mantal markägarna har. Lantmäteriet har förteckning över andelstal i föreningen.

 

Byamännen

Byamännens uppgift är att sköta den gemensamma marken och kontakter med myndigheter. Årligen hålls årsmöte, där det förutom att välja styrelse tas upp olika frågor som har kommit in till byamännen. På årsmötet väljs också ordförande i samfälligheten. Ordförande kallas Byaålderman.

 

Kontaktperson: Jenny Olsson, Antnäs.  [email protected]

Antnäs BK

 

Antnäs BK (ABK) är organiserat i tre sektioner: hockey, basket och skidor. Varje sektion leds av en styrelse. ABK bedriver i huvudsak vinteridrotter och kan med fog kalla sig ”Sörbyarnas idrottsförening för vinteridrott”

Webb: www.antnasbk.se