Fäboden som historisk plats

Jordbruket är den i särklass mäktigaste mänskliga aktivitet som format i Norrbotten. Det är den enda näring, som i grunden förmått forma samhälle, språk och kulturyttringar.

Den mest djupgående förändringen som inträffat i historisk tid är nedläggning av det småskaliga jordbruket på 1960 talet. Därmed bröts en tusenårig tradition om försörjning baserad på nyttjande av jorden.  Platser som fortfarande kan ge förnimmelse av historisk närvaro är bevarade rester av fäbodvallar. Det ger det mest träffsäkra budskapet om förfluten tid.

(Kvarnvallen 1945, Färjars kviga glor på fotografen Arne Nyström)