Våffeldagen och Solanderledens dag 2022

Söndagen den 28 augusti var det dags igen för Solanderledens dag och eftersom vår Fäbodaled är en del i Solanderleden så var vi givetvis på Kvarnvallen denna dag.

Vi passade på att grädda våfflor den dagen.

 

Välkommen till Kvarnvallen! Söndagen den 28 augusti.

Boka Sörbygården i Antnäs

Vill du hyra Sörbygården i Antnäs ringer du:

Marcus Halse

Tfn: 073-5960762

Sägenleden

 

Sägenleden är ett besöksmål där du kan ta del av vårt muntliga kulturarv. Leden är lokaliserad till fyra platser i Luleå där oförklarliga och övernaturliga upplevelser sägs ha ägt rum. På varje plats finns en informationsskylt med en lokal sägen återgiven på svenska och engelska samt en QR-kod där du med hjälp av din smartphone kan få sägnen uppläst. Leden är ca 53 km lång, helt kostnadsfri och öppen dygnet runt under barmarkstiden.

Gammelstad- Avrättningsplatsen GPS koordinater N 65 37.509 E 22 01.928
Antnäs – Kvarnvallen GPS koordinater N 65 34.265 E 21 53.176
Ersnäs- Ralphlundstengården GPS koordinater N 65 31.539 E 21 48.183
Måttsund- Bäckmellanbodarna GPS koordinater N 65 32.272 E 21 57.413

Sägenleden är ett samarbete mellan friluftsmuseet Hägnan och byarna; Antnäs, Ersnäs och Måttsund.

Se mer på:

https://visitlulea.se/sv/se-goera/destination/saegenleden

Norriskogens kulturled

Kulturleden startar  vid Kvarnvallen och är en del av Fäbodaleden. Längs sträckan och på fäbodvallarna bjuds det på konst- och kulturupplevelser. Gamla avsevärda natur- och kulturvärden finns fortfarande kvar, trivselbefrämjande för såväl infödd som besökare. Kör av E-4 vid Måttsundsronningen/viadukten följ skyltningen mot Kvarnvallen. Där finns goda parkeringsmöjligheter . På alla fyra fäbodvallarna finns grillplatser.

300 år som fäbod

Fäbodverksamheten var ett bristtecken i jordbruksekonomin. Det saknades åkermark, medan skogsarbete fanns i överflöd. Alltså drevs korna på skogen och mjölken förädlades på fäbodvallen.

I Antnäs fanns ursprungligen tre fäbodvallar: Kvarnvallen, Mittivallen och Orrtjärnsvallen. Alla etablerade bondgårdar hade en egen fäbodladugård och de flesta även egen stuga. Kvarnvallen var den största fäboden med drygt 15 stugor och några fler ladugårdar samt tre mindre skvaltkvarnar i den närbelägna Kvarnbäcken. Denna fäbod kan härstamma från sent 1500 tal. Den hade åtminstone mer än 300 år på nacken, när den sista gången nyttjades för kreatursbete i början av 1950 talet.

Mittivallen hyste dryga 11 stugor och några fler ladugårdar samt två brunnar att kyla mjölken i.

Orrtjärnsvallen bestod 1923 av tre stugor och lika många ladugårdar samt en brunn.

Skärets fäbod, Skärsfäboden som också finns efter Fäbodaleden tillhörde Skäret och kom troligen till i början av 1700 talet.

Fäbodaleden och dess fäbodar i Antnäs

Fäboden som historisk plats

Jordbruket är den i särklass mäktigaste mänskliga aktivitet som format i Norrbotten. Det är den enda näring, som i grunden förmått forma samhälle, språk och kulturyttringar.

Den mest djupgående förändringen som inträffat i historisk tid är nedläggning av det småskaliga jordbruket på 1960 talet. Därmed bröts en tusenårig tradition om försörjning baserad på nyttjande av jorden.  Platser som fortfarande kan ge förnimmelse av historisk närvaro är bevarade rester av fäbodvallar. Det ger det mest träffsäkra budskapet om förfluten tid.

(Kvarnvallen 1945, Färjars kviga glor på fotografen Arne Nyström)

Fäbodaleden

Leden som startar vid Sörbyakyrkan/ICA Sörbyhallen är ungefär 10 km lång och passerar fyra vackra fäbodvallar. Leden är spångad över blöta ställen och tar dig runt i gammal historisk mark. På varje fäbodvall finns grillplats och utsmyckning av lokala konstnärer.

Läs mer om Fäbodaleden under egen flik här på hemsidan.

Boule

Boulebanan finns vid ”gamla skolan” och alla får nyttja den.

Långberget

Berget som ligger mellan Antnäs och Alvik bjuder på en vacker utsikt ner mot Aleåns dalgång. Upp till berget finns det stigar att följa. De flesta leder körs upp till skoterspår på vintern.