ABUF:s Styrelse 2015

9 februari, 2015

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström  (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602

Styrelseledamöter:

Allan Larsson
Monika Björk
Lars Åkersund
Britt-Marie Brännström
Esbjörn Granberg
Lennart Zetterqvist

Suppleanter:

Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tomas Gustafsson och Karin Nilsson

 

Verksamhetsberättelsen 2014

9 februari, 2015

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten ett medlemsmöte samt årsmötet.

Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med utökning till 8 sidor och i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträffar i Måttsund.

Träff med Hägnans museipedagog Beatrice Norberg angående Sägenleden.
Vår nya hemsida www.antnas.se har nu kommit igång. Ersätter den som låg under ”Luleå kommun, byar”, som släckts ner.

Detta har hänt under året 2014:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Vårstädning i Antnäs 22 maj:
ABUF städade vår by tillsammans med några tappra bybor.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 1 juni:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes, ett minnesträd planterades till minne av vår ordförande Inga-Lill Granberg som inte finns med oss längre. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin(två traktorer)transporterade gäster till Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av ett par hundra individer och några får. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning. Lekar, lotteri, ponnyridning, fyrhjulssafari, naturstig, torrtovning av Antnästroll, var några av de aktiviteter som bjöds på. Husmodersföreningen sålde mjukkakor och fikabröd. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades, därefter höll Inga-Britt Johansson årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, Carl-Erik Carbin korades/firades med blommor, diplom och vid senare tillfälle även en middag. Fäbodaloppet som ABK arrangerar denna dag genomfördes även i år och deltagarna var många fler än förra året.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs. Byautvecklingsförening står som ansvarig planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen den 29 maj.
Den 26 juni hade PRO sin våravslutning/träff på Kvarnvallen.
Orienteringstavla är uppsatt på Kvarnvallen.
Bybor har hjälpt till med att röja och klippa vallarna.
Ett tiotal vandringsledskyltar har utplacerats för att visa ledens sträckning.
Naturkonst som föreningen köpt av Matti Mannonen har utplacerats längs led och på vallar.
Nya fräscha spångar har lagts ut.

Invigning av nya/tillkomna Fäbodaleden 16 augusti:
Klockan 10 på morgonen hade några intresserade samlats vid kyrkan för att sen vandra leden. Förtäring bjöds på Skärets Fäbod och Orrtjärnvallen. Vid Kvarnvallen fanns det redan folk och väntade in vandrarna. Kokkaffe och grillade hamburgare fanns där att förtära. Dagen till ära hade Margareta Lindbäck från Luleå Kommun kommit för att inviga den nya leden.

Medlemsmöte 5 oktober:
Den 5 oktober bjöd vi in till medlemsträff och ett tjugotal medlemmar kom. Information om vår verksamhet gavs. Hans Larsson från Fritidsförvaltningen i Luleå berättade om fritidsverksamheten i Sörbygården och framtida planer för att utveckla den. Carina Bennerhag och Frida Palmbo från Norrbottens Museum berättade om utgrävningarna som är gjorda uppe på Öberget. Ett framtida samarbete initierades när en bybo berättade att en ny/gammal fäbod har hittats.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 30 november:
Marschaller tändes vid fäbodastenarna och granen vid affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen (Jocke & Tomas) bjöd på småplock utanför affären.
Vi hade dragning på medlemslotteriet.
I år bjöd föreningen även på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt.
Föreningen har tillskrivit Trafikverket ang. breddning av avfart till Skäret, samt nedsättning av hastighet på väg 94.
Medborgarförslag till Luleå kommun har insänts, se bil.
Föreningen har fått sex hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sophållare likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner, under det gångna året.

Antnäs 2014-01-12

Vivi-Ann Strandberg
Tf. ordf.