Verksamhetsberättelse 2018 ABUF

18 februari, 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2018
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft tio (10) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor vid varje utgåva, samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit på nätverksträff i Ersnäs med Hela Sverige Ska Leva.
Detta har hänt under året 2018:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 27 maj:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening har även i år planerat för och genomfört gudstjänst på Kvarnvallen med tillhörande kyrkkaffe efteråt.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen och ICA Sörbyhallen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, snickra och tälja var några av de aktiviteter som erbjöds. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades och som ett trevligt inslag kom även en helikopter från F21 flygandes över vallen med vår fina svenska flagga. Därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal.
ABUF:s styrelse beslutade detta år, att i stället för ”årets antnäsbo” uppmärksamma en person som gjort en bra insats. Utmärkelsen gick till en ungdom som blivit utsedd till en bra förebild inom ungdomsidrotten, Pontus Carbin. Han har utvecklats på ett föredömligt sätt, visat stor respekt genom att vara lyhörd för sin omgivning.
Ett antal medlemmar blev förärade med vinster i medlemslotteriet, bl. a. en ortens lax.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler ägde rum den 20:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Bygget av två stycken broar över Kvarnbäcken har färdigställts. Spångning/komplettering har gjorts mellan Kvarnvallen och Orrtjärnvallen på de blötaste ställena. Ytterligare material har köpts in och kommer att läggas ut på försommaren 2019 från Kvarnvallen och fram mot det vi kallar Slaggvägen.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Även i år (i december) hade tomten sina renar med släde och gjorde besök på Kvarnvallen. Där hade han gjort upp eld i en av stugorna. Barn och vuxna blev bjudna på saft o pepparkakor och så fick man även berätta för tomten vad man önskade sig i julklapp. Ute vid grillplatsen brann brasan där man kunde värma sig innan det var dags att åka hemåt igen i det fina vinterlandskapet.

Höst/skördemarkand 8 september:
Gemensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen. Vädret var toppen och knallar hade kommit med sina grönsaker, blommor, ägg, hembakat, potatis, snickerier m.m. Fika-och hamburgare fanns också att köpa. Bra med besökare, syns att det är uppskattat och har blivit en tradition.

Solanderleden:
En led som går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats i norr, där Fäbodaleden numer ingår som en delsträcka. Officiell invigning med olika aktiviteter ägde rum under dagen den 26 aug. Vid Kallax flygplats talade vårt kommunalråd Nicklas Nordström och Solanderledens projektansvariga Britt-Louise Nyman. Symboliskt klippte vi också ett band på Kvarnvallen där leden passerar och invigde Solanderleden samtidigt som på de övriga platserna. Här i Antnäs, ordnade vi också med guidad vandring mellan de olika vallarna. C:a 20 personer nappade på det, för att sedan avsluta med våfflor och kaffe på Kvarnvallen vilket många andra också gjorde. Man hade tagit sig dit med cykel eller bil. Uppskattningsvis c:a 150 personer passerade eller besökte Kvarnvallen innan det var dags att vandra hemåt mot byn igen. En väldigt uppskattad dag kunde vi, som ordnat med allt, konstatera med facit i hand.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 3 december:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor i sedvanlig ordning, ICA Sörbyhallen ställde upp med att vi fick ha tillgång att värma vår glögg och sälja lotter med superfina vinster inomhus, vilket var skönt då vädret inte var det bästa. Dragning av medlemslotteriet, charklåda, julskinka och presentkort gladde vinnarna. Alviks blandade kör sjöng traditionsenligt in advent med härliga julsånger. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
Skrivelser har gjorts till Trafikverket om att göra en åtgärdsvalsstudie för att bedöma brister och behov i trafiksituationen i Antnäs. Som exempel kan nämnas bl.a. begränsade siktsträckor, bristande belysning, olämpligt utformade korsningar, stora återkommande problem med vägbeläggningen m.m. Tyvärr har det inte gett något resultat i frågan, men vi jobbar vidare på det.
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present. Om vi missat någon, hör gärna av dig till mig så kan vi komma med present och informera vad byautvecklingsföreningen står för.
Luleå kommun har ännu inte kunnat teckna något nytt avtal angående Sörbygården med vår förening. Det som konstaterats är att huset ej är angripet av mögel. En del förbättringar har gjorts och kommunen kommer att gå vidare för att försöka lösa problemet med lukten som de flesta känner av när man kommer in genom ytterdörren. Den unkna lukten har minskat men är inte helt borta.

Föreningen har nu fått totalt 9 stycken hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2019-01-07

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Bli medlem i Antnäs Byautvecklingsförening

12 april, 2018

Om du vill stödja Antnäs Byautvecklingsförening går det bra att betala in medlemsavgift – 100 kr på konto  184479-4 ange namn, adress och telefonnummer vid betalning.

Varför vill vi att just du ska bli medlem? jo pengarna vi får in går till Antnäsbladet som kommer ut 4 ggr per år, du kan vinna fina priser på våra medlemslotterier som dras 2 ggr per år, du bidrar till att den fina Fäbodaleden hålls i gång. Så tveka inte vi behöver dig …

5 februari, 2018

Antnäs Byautvecklingsförenings styrelse 2018

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602
Styrelseledamöter:

Monika Björk
Karin Nilsson
Tomas Gustafsson
Kjell Olsson
Elisabeth Olsson

Suppleanter:
Stefan Stark
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tommy Persson

5 februari, 2018

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2017
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft tio (10) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor och samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit på nätverksträff i Avan samt Landsbygdsforum i Kallax.
Informationsmöten ang. Sörbygården har hållits vid fyra tillfällen.
Möte med Byarådet har hållits en gång under året.
Detta har hänt under året 2017:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 28 maj:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening hade även i år planerat och förberett för gudstjänst på Kvarnvallen, men vädrets makter ville annorlunda. Regnet vräkte ner så arrangemanget flyttades till Sörbyakyrkan och genomfördes med andakt och kyrkkaffe efteråt.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, snickra och tälja var några av de aktiviteter som bjöds på. Barnkören från Sörbyakyrkan underhöll med några fina sommarsånger. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades, därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal. Ett antal medlemmar blev förärade med vinster i medlemslotteriet, bl. a. en ortens lax.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler den 25:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsong. Sådd och förbättring av gräsmattan på Kvarnvallen har gjorts. Bygget av två stycken broar över Kvarnbäcken har påbörjats och kommer bli klart till våren/sommaren. Spångning har gjorts c:a trehundra meter, ytterligare material har köpts in och kommer att läggas ut på försommaren. Vi fortsätter också med att ”modernisera vår maskinpark” med nya maskiner, för att utföra skötseln av Fäbodvallarna.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna. Även i år hade tomten sina renar med släde och gjorde besök på Kvarnvallen. Där hade han gjort upp eld i en av stugorna, barn och vuxna blev bjudna på saft o pepparkakor och så fick man även berätta för tomten vad man önskade sig i julklapp. Ute vid grillplatsen brann brasan där man kunde värma sig innan det var dags att åka hemåt igen i det fina vinterlandskapet.

Höst/skördemarkand 2 september:
Gemensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen. Vädret var toppen och knallar hade kommit med sina grönsaker, blommor, ägg, hembakat, potatis, snickerier m.m. Fika-och hamburgare fanns också att köpa. Bra med besökare, trots att många åkt till sina stugor och ville göra annat då solen äntligen visade sig från sin bästa sida, vi hade inte varit bortskämda med det på ett tag.

Solanderleden:
En led som går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats i norr, där Fäbodaleden numer ingår som en delsträcka. Det har kommit upp en del skyltar som visar på detta. Samtliga berörda markägare är kontaktade.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 3 december:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, ICA Sörbyhallen lussebullar. Alviks blandade kör sjöng traditionsenligt in advent med härliga julsånger. Dragning på medlemslotteriet samt lotteri fanns också. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkaka i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present. Om vi missat någon, hör gärna av dig till mig så kan vi komma med present och informera vad byautvecklingsföreningen står för.
Föreningen har jobbat hårt för att vi ska få behålla Sörbygården på samma villkor som tidigare, då avtalet är uppsagt kommer det bli förändringar. Vi har fram till mars på oss för att lösa situationen. Det finns nu nya fräscha bord som är lätta att hantera (fälla upp och ihop).
Föreningen har nu fått totalt 9 stycken hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjer bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.
Fäbodstenarna vid affären har fått skyltar uppsatta där man kan utläsa vad de olika tecknen betyder.
I samband med att Landsbygdskommittén hade sitt vårmöte och sedan gemensamt möte med Luleå Byaforum ordnade vi med kaffe och smörgås samt middag senare på kvällen för c:a 25 personer.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2018-01-08

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Antnäs Byautvecklingsförenings styrelse 2017

17 februari, 2017

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602
Styrelseledamöter:
Allan Larsson
Monika Björk
Karin Nilsson
Tomas Gustafsson
Esbjörn Granberg

Suppleanter:
Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Elisabeth Olsson & Kjell Olsson

17 februari, 2017

      VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016  
Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten samt årsmöte.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor och samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträff i Alvik samt Landsbygdsforum i Råneå.
Information från Museet samt uppsättande av skylt Skärets gamla Fäbod
Informationsmöte ang. Solanderleden.
Detta har hänt under året 2016:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Skylt på Skärets gamla fäbod 24 maj:
Tillsammans med personal från museet och några representanter från ABUF samlades vi en härlig dag i maj för att sätta upp skylten till den nyfunna Skärs gamla fäbodvall. Ytterligare en fin plats att besöka om du gillar att vara ute i naturen.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 29 maj:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin (två traktorer) transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 300 personer, några får och en liten kalv. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen. HF Aktiva kvinnor sålde mjukkakor och fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, tälja i täljsten, var några av de aktiviteter som bjöds på. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster. Flaggan hissades, därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, bröderna Tomas och Joakim Stoltz korades/firades med blommor, diplom och bjöds även på en middag tillsammans med sina respektive vid senare tillfälle.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs Byautvecklingsförening står som ansvarig/planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler den 21:e maj. Vedförråd har fyllts upp inför kommande säsonger.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna.

Höst/skördemarkand 3 september:
För första gången anordnades det gemensam höst/skördemarknad vid gamla hockeyplan/lekplatsen. Vädret var toppen och förväntansfullt undrades hur det skulle bli så här första gången. Knallar hade kommit med sina grönsaker, blommor, ägg, hembakat, potatis, m.m. fika-och hamburgare fanns också att köpa. Bra med besökare, trots att vi hade konkurrens med idrottsarr. i grannbyn. Vi planerar bättre till nästa gång.

Solanderleden:
Ett informationsmöte om Solanderleden, projekt Piteunika, har hållits, ett tjugotal hade hörsammat inbjudan. En led som går mellan Jävre i söder och fram till Kallax flygplats. Detta resulterade i att några personer vandrade tillsammans med projektledaren Britt-Louise Nyman och repr. från Skogsstyrelsen med början i Alvik/Långnäs till Antnäs by. Alternativ hur leden ska dras snitslades. I vårt fall finns ju redan Fäbodaleden, en del justeringar som spångning på vissa blöta ställen behöver göras och en avstickare till den nya Skärsfäboden prickas in, i övrigt kan man säga att det är klart för vår del.

Kulturarvsdagen 11 september:
ABUF blev tillfrågade om vi ville medverka och arrangera kulturarvsdagen tillsammans med museet. Ett arrangemang som ordnades samtidigt över hela landet och naturligtvis var vi med på tåget. Sara Hagström Yamamoto Norrb.Museeum, Jan Unga Luleå kommun, Beatrice Norberg Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre, Esbjörn Granberg ABUF informerade om hur samarbetet med oss börjat och dels vad resultatet blivit med Fäbodprojektet fram till idag. Sedan var det dags för förplägnad och avfärd till de andra vallarna för den som så önskade. Dagen blev lyckad trots att vädergudarna inte var med oss.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 27 november:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen, lokala matleverantörer bjöd på diverse provsmakningar. Dragning på medlemslotteriet samt lotteri fanns också. Fackeltåg avgick sedan till kyrkan, där vår förening även bjöd på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present.
Föreningen har tillskrivit Luleå kommunen ang. vatten/avloppsfrågan i Sörbyarna och begärt en presentation om hur vi ska kunna få mer nybyggnation i byarna. Informationsmöte ordnades i början på året och var mycket välbesökt.
Skrivelser ang. trafikfrågor har gjorts till Länsstyrelsen och Trafikverket. Resultatet har blivit att vi fått igenom en hastighetssänkning längs Älvsbyvägen till 60 km. Från korsningen nere vid E4 till utfarten intill ICA Sörbyhallen.
Föreningen har nu fått totalt nio hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.
Fäbodstenarna vid affären har fått sig en ansiktslyftning med färgförbättring på motiven. Välkomstskyltarna, på infarterna till byn har rengjorts och fått mer färg dom också.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, Byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner under det gångna året.

Antnäs 2017-01-09

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

Årsmöte ABUF

11 januari, 2017

Välkomna till Årsmöte med Antnäs Byautvecklingsförening,
en nod i ett framtida Luleå 2050
Söndag den 5 februari
kl. 18.00
i Sörbygården
Vi bjuder på kaffe, kaka

Sedvanliga förhandlingar.
KOM OCH GÖR DIN STÄMMA HÖRD!
För att få en utvecklande by, behöver vi Dina synpunkter.
/Styrelsen

Antnäs Byautvecklingsförenings styrelse 2016

8 februari, 2016

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602
Styrelseledamöter:
Allan Larsson
Monika Björk
Lars Åkersund
Britt-Marie Brännström
Esbjörn Granberg
Lennart Zetterqvist
Suppleanter:
Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tomas Gustafsson och Karin Nilsson

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2015

8 februari, 2016

Antnäs Byautvecklingsförening (ABUF) har under året haft nio (9) protokollförda styrelsemöten ett medlemsmöte samt årsmötet.
Antnäsbladet ”På gång i Antnäs” har getts ut fyra gånger under året med 8 sidor och samtliga i färg.
Ordförande och styrelsemedlemmar har deltagit i nätverksträffar i Ale och Mörön.
Träff med Hägnans museipedagog Beatrice Norberg angående Sägenleden, inriktning på Sägendagen i augusti.
Detta har hänt under året 2015:
Valborgsmässofirande:
Vid gamla folktandvården gick traditionsenligt firande av stapeln. Antnässkolans klass 5 organiserade kvällen. Antnäs Byautvecklingsförening står för tillstånd gentemot kommunen. ABK bjöd på grillkorv. Detta är ett samarrangemang mellan Antnässkolan klass 5, ABK och ABUF.

Friluftsgudstjänst på Kvarnvallen 1 juni:
Sörbyakyrkan i samarbete med Antnäs Byautvecklingsförening firade även i år gudstjänst på Kvarnvallen. Flaggan hissades och ljus tändes. Wokad mat och kokkaffe serverades efter gudstjänsten.

Antnäsdagen/Nationaldagen 6 juni:
Fint väder detta år igen, fäbodataxin(två traktorer)transporterade gäster till och från Kvarnvallen på lövade vagnar. Många kom även dit med bil och cykel. Vallen befolkades av c:a 250 personer och några får. Grillelden var igång med kaffekok och korvgrillning vilket sponsrades av byamännen. Husmodersföreningen sålde mjukkakor, fikabröd. Lekar, lotteri, tipspromenad för barnen, ponnyridning, fyrhjulssafari, tillverkning av överlevnadsarmband, tovning, var några av de aktiviteter som bjöds på. Några lokala konstnärer fanns på plats med sina alster, hur man spinner ull visades också. Flaggan hissades, därefter höll Carola Lidén årets Nationaldagstal. Årets Antnäsbo, Gunnar Hansson korades/firades med blommor, diplom och bjöds även på en middag tillsammans med sin fru vid senare tillfälle.
Antnäsdagen är ett samarrangemang mellan byns föreningar, byamännen och Sörbyakyrkan. Antnäs. Byautvecklingsförening står som ansvarig planerare.

Verksamheter på fäbodarna:
Städning av Kvarnvallen och iordningställande av stugan, museet, framtagande av utemöbler den 24:e maj samt rödfärgning av stugan. Ett nytt plåttak har lagts på vedförrådet och rödfärgats. På Mittivallen har stugan fått en upprustning och en tjilvinda har uppmonterats, en lada har också gjorts i ordning, markarbete som röjning har också skett.
Mestadels har bybor hjälpt till med att röja och klippa vallarna.
Uppe vid grusgropen har lagts ett nytt plåttak på vindskyddet och vedförrådet, ved har kapats samt uppröjning runt grillplatsen har gjorts.

Fäbodvandring:
Klockan 10 på morgonen hade några intresserade samlats vid kyrkan för att sen vandra leden. Förtäring bjöds på Skärets Fäbod och Orrtjärnvallen. Vid Kvarnvallen fanns det redan folk och väntade in vandrarna. Kokkaffe och grillade hamburgare fanns att förtära.

Medlemsmöte 8 november:
Den 8 november bjöd vi in till medlemsträff och ett tjugotal medlemmar hörsammade detta. Information om vår verksamhet och vad vi åstadkommit under året gavs. Carina Bennerhag och Frida Palmbo från Norrbottens Museum berättade om en arkeologisk provundersökning som utförts på en nyupptäckt fäbodlämning, där många intressanta fynd gjorts. I Antnäs byakista hittades många värdefulla dokument från början av 1700-talet. Byakistan ska nu överlämnas till museet för arkivering.

Adventsfirande och tändning av julgran vid ICA Sörbyhallen 29 november:
Marschaller vid fäbodastenarna och granen intill affären tändes klockan 15.00. Antnäs Byautvecklingsförening bjöd på glögg och pepparkakor, Alviks blandade kör sjöng och ICA Sörbyhallen, lokala matleverantörer bjöd på diverse provsmakningar. Hantverkare av olika slag fanns också på plats. Dragning på medlemslotteriet samt lotteri fanns också. Föreningen bjöd även på glögg och pepparkakor i Sörbyakyrkan i samband med adventsgudstjänsten.
Som tradition tänds marschaller vid fäbodastenarna även på jul- och nyårsafton.

Övrigt:
För att hälsa byns nya innevånare gör vi ett hembesök med en liten present.
Hjärt-lungräddning har genomförts för ett tjugotal personer.
Föreningen har tillskrivit Luleå kommunen ang. vatten/avloppsfrågan i Sörbyarna och begärt en presentation om hur vi ska kunna få mer nybyggnation i byarna.
Intervjuer har gjorts av museet, Sofi Nyblom tillsammans med Esbjörn Granberg och undertecknad. Dokumentationen gäller föreningens verksamheter idag och vad vi tänkt oss i framtiden.
Skrivelser ang. trafikfrågor har gjorts till Länsstyrelsen och Trafikverket.
Tillsammans med Luleå tekniska universitet-trafikforskning har vi medverkat i en studie av ökad trafiksäkerhet.
Föreningen har nu fått totalt nio hundlatriner från kommunen. Tömning/skötsel av dessa ombesörjs av bybor/olika föreningsmedlemmar. Nya lekplatsens sopbehållare ombesörjes likaså.

Styrelsen tackar för gott samarbete med Luleå Kommuns olika förvaltningar, byns föreningar, byamännen, Sörbyakyrkan, ICA Sörbyhallen, övriga sponsorer, medlemmar och privatpersoner, under det gångna året.

Antnäs 2016-01-11

Vivi-Ann Strandberg
Ordf.

ABUF:s Styrelse 2015

9 februari, 2015

Föreningsordförande: Vivi-Ann Strandberg, tfn: 073-0421810
Kassör: Kristina Strandberg, tfn: 070-2968933
Sekreterare: Carina Lundström  (Ansvarig för Antnäsbladet) tfn: 070-6821602

Styrelseledamöter:

Allan Larsson
Monika Björk
Lars Åkersund
Britt-Marie Brännström
Esbjörn Granberg
Lennart Zetterqvist

Suppleanter:

Stefan Larsson
Marcus Halse
Stefan Olsson
Tomas Gustafsson och Karin Nilsson