Info

Här kan man skriva lite info om sidan nyheter, typ vilka som skriver inlägg osv

Boulebanan finns vid ”gamla skolan” och alla får nyttja den.